ELS ECO-CONSELLS DE L'ESCOLA MOGENT


Ja fa dos anys que els nens i nenes de l'escola Mogent van crear un decàleg de bones pràctiques ecològiques per a complir a totes les aules. Després d'un treball conjunt entre totes les classes es va elaborar un cartell amb fotografies per a recordar en tot moment aquests consells.
Periódicament es eco-delegats fan revisions a les aules per valorar el seu seguiment.